Repozytorium UR

Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Мовна, Маріанна
dc.date.accessioned 2018-03-19T10:59:57Z
dc.date.available 2018-03-19T10:59:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 250–262 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-487-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3404
dc.description.abstract W artykule ukazano obraz Ossolineum widziany oczami autorów przewodników lwowskich, jego rolę w życiu kulturalnym Galicji od schyłku XIX w. do pierwszej połowy XX w. Najbogatsze pod względem objętości oraz najcenniejsze informacje historyczne zostały przedstawione w przewodnikach S. Kunasiewicza, M. Kowalczuka, F. Jaworskiego, J. Wiczkowskiego, B. Janusza, M. Orłowicza, A. Medyńskiego, które do dziś pozostają ważnym źródłem do dziejów Ossolineum. Na podstawie przewodników możemy prześledzić rozwój biblioteki i muzeum ZNiO w ciągu prawie 70 lat ich funkcjonowania. Autorzy opracowań wysoko oceniali Zakład im. Ossolińskich jako skarbnicę pamięci, a także ważny norodowy ośrodek nauki i kultury. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article shows the image of the Ossolineum seen through the eyes of the authors of the Lviv guidebooks, its role in the cultural life of Galicia from the end of the 19th century to the first half of the 20th century. The largest in volume and the most valuable historical information was presented in the guidebooks by S. Kunasiewicz, M. Kowalczuk, F. Jaworski, J. Wiczkowski, B. Janusz, M. Orłowicz, A. Medyński, which until today remain an important source for the history of the Ossolineum. On the basis of the guidebooks we may follow the development of the Ossolineum library and museum during almost 70 years of its functioning. The authors of monographs highly valued the Ossolineum as the treasure chest of memory and also an important national centre of science and culture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso ukr pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.subject Muzeum xx. Lubomirskich pl_PL.UTF-8
dc.subject przewodniki pl_PL.UTF-8
dc.subject Lwów pl_PL.UTF-8
dc.subject the Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.subject Museum of the Lubomirski dukes pl_PL.UTF-8
dc.subject guidebooks pl_PL.UTF-8
dc.subject Lviv pl_PL.UTF-8
dc.title Оссолінеум у дзеркалі путівників Львовом (1871–1939) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Ossolineum w świetle przewodników po Lwowie (1871–1939) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2017.3.12


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje