Repozytorium UR

Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Franczyk-Cegła, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-03-19T09:29:48Z
dc.date.available 2018-03-19T09:29:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 121–146 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-487-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3397
dc.description.abstract Celem artykułu jest opisanie losów oraz funkcjonowania księgozbioru rodziny Pawlikowskich, którego twórcą jest Gwalbert Pawlikowski (1792–1852). Księgozbiór ten, gromadzony początkowo w Medyce, a następnie we Lwowie, jest jednym z cenniejszych zabytków kultury książki. Przekazany w 1921 r. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich na zasadzie odrębności, znalazł się po 1945 r. poza granicami Polski. Jego profil, historia i losy są silnie związane z państwem polskim jako świadectwo przemian początkowo w Galicji, a później w całej Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this article is to describe the fortunes and functioning of the book collection of the Pawlikowski family created by Gwalbert Pawlikowski (1792–1852). This book collection, at first gathered in Medyka, later in Lviv, is one of the more valuable monuments of the book culture. In 1921 donated to the Ossolineum on the principle of separateness was placed outside the Polish borders after 1945. Its profile, history and fortunes are closely connected with the Polish state as a testimony of changes at first in Galicia, later in the whole country. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Pawlikowscy pl_PL.UTF-8
dc.subject biblioteka pl_PL.UTF-8
dc.subject Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.subject księgozbiór pl_PL.UTF-8
dc.subject the Pawlikowski family pl_PL.UTF-8
dc.subject library pl_PL.UTF-8
dc.subject book collection pl_PL.UTF-8
dc.title Zbiory książkowe Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2017.3.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje