Repozytorium UR

Tradycyjne produkty drobiowe jako element różnorodności biologicznej gospodarstw rolnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mroczek, Karolina
dc.contributor.author Mroczek, Janusz R.
dc.date.accessioned 2018-02-26T10:32:19Z
dc.date.available 2018-02-26T10:32:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 75–82 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3367
dc.description.abstract Różnorodność biologiczna, w tym także bogactwo ras zwierząt, jest najcenniejszym dziedzictwem biologicznym i gospodarczym ludzkości. Wraz z podpisaniem Konwencji o Różnorodności Biologicznej nasz kraj wziął na siebie obowiązek zachowania bogactwa przyrodniczego, w tym również ochrony ras rodzimych zwierząt gospodarskich. Są one istotnym elementem równowagi w ekosystemach rolniczych, a ich ochrona ma zarówno aspekt użytkowy i ekologiczny. Kraje Unii Europejskiej od lat prowadzą politykę promocji produktów żywnościowych wytwarzanych poza dużymi zakładami przemysłowymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach tych działań jednym z priorytetów jest kultywowanie lokalnych tradycji, między innymi przez ochronę oryginalnych produktów rolnych oraz żywności lokalnej, charakterystycznej ze względu na miejsce jej powstawania i tradycyjny sposób wytwarzania. Użytkowanie ras rodzimych stwarza także możliwość dostarczania surowców do wytwarzania żywności tradycyjnej oraz sprzyja dbałości o środowisko naturalne, co jest bardzo ważne chociażby w kontekście zrównoważonego rozwoju. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Biological diversity, including the wealth of animal breeds, constitutes the most valuable biological and economy-related heritage of humanity. By signing the Convention on Biological Diversity our country assumed responsibility for conservation of the natural wealth, including protection of nativelivestock breeds. They are an important component of balance in agricultural ecosystems and their protection comprises utilitarian and ecology-related aspects. Countries of the European Union have for years followed the policy of promoting food products manufactured by other means than advanced technologies and large industrial plants. One of the related priorities involves cultivation of local traditions, for instance by protecting original agricultural products and local foods characterized by their place of origin and traditional methods of production. Farming based on native breeds provides raw materials for production of traditional foods and is beneficial from the environmental viewpoint, which is extremely important for example in the context of sustainable development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bioróżnorodność pl_PL.UTF-8
dc.subject rasy rodzime pl_PL.UTF-8
dc.subject drób pl_PL.UTF-8
dc.subject żywność tradycyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject biodiversity pl_PL.UTF-8
dc.subject native breeds pl_PL.UTF-8
dc.subject poultry pl_PL.UTF-8
dc.subject traditional food pl_PL.UTF-8
dc.title Tradycyjne produkty drobiowe jako element różnorodności biologicznej gospodarstw rolnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.10
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje