Repozytorium UR

Różnorodność biotyczna dobrostanem ludzkości

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Knutelski, Stanisław
dc.date.accessioned 2018-02-26T09:09:54Z
dc.date.available 2018-02-26T09:09:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 27–38 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3361
dc.description.abstract Praca przedstawia rozumienie terminu „biodiversity” oraz koncepcję różnorodności biotycznej wraz z jej trzema podstawowymi poziomami, podając odpowiednie przykłady. Podkreślono znaczenie bioróżnorodności gwarantującej człowiekowi dobrostan oraz rozwój gospodarczy i wypoczynek, jednocześnie sygnalizując zagrożenia wynikające z niewłaściwej działalności człowieka, szczególnie w rolnictwie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents an understanding of the word “biodiversity” and the concept of biodiversity along with its three basic levels, giving adequate examples. Biodiversity as human welfare was emphasized that guarantees a decent life for man, as well as economic development and leisure, while at the same time signaling threats resulting from improper human activity, especially in agriculture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject różnorodność biotyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject życie pl_PL.UTF-8
dc.subject ekosystemy, gatunki pl_PL.UTF-8
dc.subject geny pl_PL.UTF-8
dc.subject dobrostan pl_PL.UTF-8
dc.subject człowiek pl_PL.UTF-8
dc.subject biodiversity pl_PL.UTF-8
dc.subject life pl_PL.UTF-8
dc.subject ecosystems pl_PL.UTF-8
dc.subject species pl_PL.UTF-8
dc.subject genes pl_PL.UTF-8
dc.subject well-being pl_PL.UTF-8
dc.subject human pl_PL.UTF-8
dc.title Różnorodność biotyczna dobrostanem ludzkości pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.4
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje