Repozytorium UR

Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krzesaj, Marcin
dc.date.accessioned 2018-02-23T10:23:37Z
dc.date.available 2018-02-23T10:23:37Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 481–489 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3353
dc.description.abstract Artykuł prezentuje ocenę jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW. W pierwszej części artykułu zaprezentowano charakterystykę, klasyfikację i ranking popularności katalogów stron. Następnie przedstawiono metodykę badania oceny jakości informacji w katalogach stron WWW. Do pomiaru jakości informacji zaproponowano kwestionariusz ankietowy. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki ewaluacji jakości informacji w wybranych katalogach stron WWW. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na niewielką reprezentatywność próby. Artykuł kończy podsumowanie zawierające wnioski oraz wskazówki dotyczące dalszych kierunków badań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents information quality evaluation in the selected polish web page directories. In the first part of the paper present: characteristics, classification and popularity ranking web page directories. Subsequently was shown the methodology of information quality assessment in the web page directories. To measure the information quality was proposed survey questionnaire. In the second part of the article presents the results of evaluating the quality of information in the selected directories. It should be emphasized that the results are limited due to the small representativeness of the sample. The article ends with a summary containing conclusions and guidelines for further research directions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject jakość informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject katalogi stron internetowych pl_PL.UTF-8
dc.subject ocena jakości informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject information quality pl_PL.UTF-8
dc.subject quality in the web page directories pl_PL.UTF-8
dc.subject information quality evaluation pl_PL.UTF-8
dc.title Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.35


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje