Repozytorium UR

Od edukacji do e-gospodarki. Kreatywność szansą na egalitaryzm globalny

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leśniak-Moczuk, Arkadiusz D.
dc.date.accessioned 2018-02-23T08:38:10Z
dc.date.available 2018-02-23T08:38:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 372–383 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3344
dc.description.abstract W artykule dokonano charakterystyki systemu edukacji wraz ze wskazaniem jego przemian w kierunku kreatywnego kształcenia oraz przedstawiono zasady funkcjonowania elektronicznej gospodarki stwarzającej potencjalne możliwości równości w skali globalnej. Na tle retrospekcji instytucji edukacyjnych ukazano mankamenty obowiązującego systemu edukacji i konieczność jego zmian z punktu widzenia kreatywności jako wzorca kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Zaprezentowano motywacje kreatywności jednostki w ekonomii kreatywności oraz miejsca socjalizacji kreatywnych jednostek (środowisko, instytucje, organizacje, second life). Przedstawiono ideę i struktury elektronicznej gospodarki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article describes the characteristics of the system of education, together with an indication of its transition towards creative learning and presents the principles of functioning of the electronic economy posing potential opportunities for equality on a global scale. With the background of the educational institutions retrospect the author shows the shortco-mings of the existing education system and the need to change it from the point of view of creativity as a standard of shaping the information society. The paper presents motivations of individual creative learning in creativity economy and socialization places of creative individuals (environment, institutions, organizations, second life). It also presents the idea and structure of the electronic economy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kreatywne kształcenie pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka elektroniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject creative learning pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic economy pl_PL.UTF-8
dc.title Od edukacji do e-gospodarki. Kreatywność szansą na egalitaryzm globalny pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.26


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje