Repozytorium UR

Lessons from the Polish way of transformation

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Michał Gabriel
dc.date.accessioned 2018-02-22T09:15:15Z
dc.date.available 2018-02-22T09:15:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 43–69 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3321
dc.description.abstract The article compares the characteristics of state and market-driven coordination. It derives from them the need to return to capitalism. The author describes the role of the state in the process of market liberalization of the centrally planned economy, the dilemmas of state modernization, the problems emerging from the overstressed dynamics of the transition to the market. Against this background, the main features of Polish transformation have been described and the mistakes made have been identified. The author also answers the question of whether the choice of an alternative model of capitalism was possible than that proposed by the Washington consensus. The author postulates the use of the conclusions of the critical analysis of the Polish way of transformation in the new wave of reform of the economy and the functioning of the public sector in Poland. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule porównano cechy koordynacji kierowanej przez państwo i rynkowej. Wywodzi się z nich konieczność powrotu do kapitalizmu. Autor opisuje rolę państwa w procesie urynkowienia nieprywatnej gospodarki centralnie planowanej, dylematy modernizacji państwa, problemy wyłaniające się ze zbyt forsownej dynamiki przejścia do rynku. Na tym tle wskazuje na główne cechy polskiej transformacji oraz popełnione błędy. Podjął również próbę odpowiedzi na pytanie, czy możliwy był wybór alternatywnego wzorca kapitalizmu niż postulowany przez konsensus waszyngtoński. Autor postuluje wykorzystanie wniosków płynących z krytycznej analizy polskiej drogi transformacji w nowej fali reformowania gospodarki i funkcjonowania sektora publicznego w Polsce. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Polish economy pl_PL.UTF-8
dc.subject transformation pl_PL.UTF-8
dc.subject economic history pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject transformacja pl_PL.UTF-8
dc.subject historia gospodarcza pl_PL.UTF-8
dc.title Lessons from the Polish way of transformation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje