Repozytorium UR

Projekt „Reach the sky” w ramach programu Erasmus +

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Góra, Robert
dc.date.accessioned 2018-02-13T12:07:28Z
dc.date.available 2018-02-13T12:07:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 169–176 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3317
dc.description.abstract Świadomość społeczna o zagrożeniach płynących z szeroko rozumianego tzw. zanieczyszczenia światłem jest znikoma. Opisane podjęte liczne działania w I LO jak i szkołach partnerskich pokazują, w jaki sposób można w każdym środowisku zadbać o gwiaździste niebo. Sukces projektu „Reach the Sky” zawdzięczamy ogromnemu zainteresowaniu uczniów przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, geografią, przyrodą i astronomią. Wszelkie działania projektowe odnoszą zamierzone rezultaty także przez to, iż w I LO została wprowadzona do siatki godzin jako przedmiot dodatkowy astronomia realizowana wg mojego programu autorskiego. O tym, że taki przedmiot jak astronomia jest potrzebny w szkołach świadczy chociażby to jak duże jest zainteresowanie i zaangażowanie uczniów na tych lekcjach jak i w całym projekcie „Reach the Sky”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Public awareness of the risks arising from broadly defined light pollution is low. Numerous actions taken by ILO as well as its partner schools show how you can take care of the starry sky in every environment. ‘Reach the Sky’ project was very successful which can be attributed to the great interest of our students in physics, geography, natural science and astronomy. Desired results are also achieved due to the fact that astronomy was introduced into the ILO’s curriculum as an extracurricular subject taught. The great interest and engagement of students in astronomy classes as well as in ‘Reach the Sky’ project show that the subject is really necessary in schools. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zanieczyszczenie światłem pl_PL.UTF-8
dc.subject Erasmus + pl_PL.UTF-8
dc.subject Reach the Sky pl_PL.UTF-8
dc.subject skala Bortle'a pl_PL.UTF-8
dc.subject skala Berry'ego pl_PL.UTF-8
dc.subject jasność graniczna pl_PL.UTF-8
dc.subject light pollution pl_PL.UTF-8
dc.subject Bortle Scale pl_PL.UTF-8
dc.subject Berry Scale pl_PL.UTF-8
dc.subject border brightness pl_PL.UTF-8
dc.title Projekt „Reach the sky” w ramach programu Erasmus + pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2017.21.2.19
dc.identifier.eissn 2451-2672


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje