Repozytorium UR

Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tabaka, Przemysław
dc.contributor.author Fryc, Irena
dc.date.accessioned 2018-02-13T10:32:41Z
dc.date.available 2018-02-13T10:32:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 137–144 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3313
dc.description.abstract Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących efektu zanieczyszczenia otoczenia światłem. Przeanalizowany został wpływ zastosowanego typu oprawy oświetleniowej oraz rodzaju podłoża, na którym jest ona zainstalowana, na względne wartości natężenia oświetlenia nad daną lampą. W rozważaniach uwzględniono typowe, stosowane w oświetleniu terenów zewnętrznych, oprawy oświetleniowe umiejscowione na podłożu typu: trawa, gleba, beton, asfalt i śnieg. Założono, że oprawy te emitują jednakowy strumień świetlny. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia DIALux. Wykazano, że stopień zanieczyszczenia światłem otoczenia zależny nie tylko od krzywej światłości oprawy oświetleniowej, ale także od właściwości odbiciowych podłoża na którym umiejscowiono tę lampę. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article contains the research results on light pollution relative values. The effect of used luminaire type was analyzed and the kind of ground on which the lamp was installed. Calculations were performed by using professional computer-aided lighting design software DIALux. A number of typical outdoor lighting fixtures were taken into account. These lamps were placed on a grass, soil, concrete, asphalt and snow ground. It was assumed that these luminaires emit the same value of luminous flux. It has been shown that the degree of light pollutions dependent not only on the intensity curve of given luminaire but also on the reflective properties of the ground under the lamp. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zanieczyszczenie światłem pl_PL.UTF-8
dc.subject oprawa oświetleniowa pl_PL.UTF-8
dc.subject całkowity współczynnik odbicia pl_PL.UTF-8
dc.subject light pollution pl_PL.UTF-8
dc.subject luminaire pl_PL.UTF-8
dc.subject reflectance pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2017.21.2.15
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje