Repozytorium UR

Kilka uwag o archeologii funeralnej w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czopek, Sylwester
dc.date.accessioned 2014-03-04T08:14:52Z
dc.date.available 2014-03-04T08:14:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-83-7667-119-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/321
dc.description.abstract Artykuł traktuje o tzw. archeologii funeralnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć tę część archeologii, która zajmuje się badaniem i interpretacją grobów oraz cmentarzysk. Autor dokonuje krótkiego przeglądu traktowania tego typu źródeł w polskiej archeologii. Następnie zwraca uwagę na interdyscyplinarny charakter tej subdyscypliny – archeologii funeralnej (antropologia, etnologia, religioznawstwo, historia). Zaawansowanie badań poszukujących w źródłach archeologicznych uniwersalnych treści interpretacyjnych może prowadzić do wydzielenia nowej dyscypliny – „funerologii”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the so-called funeral archaeology. This term applies to the field of archaeology that studies graves and cemeteries. The author briefly reviews the treatment of these kinds of sources in Polish archaeology. Then he points out the interdisciplinary character of this subdiscipline – funeral archaeology (anthropology, ethnology, religious studies, history). The advancement of the research that seeks universal essence in archaeological sources may lead to establishing a new discipline – “funerology”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Instytut Archeologii UR pl_PL.UTF-8
dc.subject archeologia pl_PL.UTF-8
dc.subject grób pl_PL.UTF-8
dc.subject cmentarzysko pl_PL.UTF-8
dc.subject obrządek pogrzebowy pl_PL.UTF-8
dc.title Kilka uwag o archeologii funeralnej w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje