Repozytorium UR

Приемы, способствующие усвоению изучаемого языка в условиях вузовского образования

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Buczek, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-11-22T09:26:41Z
dc.date.available 2017-11-22T09:26:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 97–104 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3170
dc.description.abstract Presented paper makes a survey of tools, methods and frameworks for self-study learning techniques. Presented approach provides enhanced exposure for a language acquisition as well as it aids with language immersion. Through the conditions similar to the language specific environment proposed methods can be applied successfully instead of the so-called intensive teaching. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject усвоение иностранного языка pl_PL.UTF-8
dc.subject погружение в язык pl_PL.UTF-8
dc.subject интенсивные методы обучения иностранному языку pl_PL.UTF-8
dc.subject self-study learning techniques pl_PL.UTF-8
dc.subject foreign language acquisition pl_PL.UTF-8
dc.subject immersion pl_PL.UTF-8
dc.subject intensive teaching methods pl_PL.UTF-8
dc.title Приемы, способствующие усвоению изучаемого языка в условиях вузовского образования pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.9
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje