Repozytorium UR

Соматизм «глаза» в функции субъекта русских и польских сравнительных конструкций

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Chudyk, Dorota
dc.date.accessioned 2017-11-21T11:22:03Z
dc.date.available 2017-11-21T11:22:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 9/2017, s. 9–24 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3162
dc.description.abstract The article presents the contrastive analysis of comparison structures, which intensify the feature. The basis of the comparison is the adjective мягкий ‘soft’. The semantic and structural features of Russian and Polish comparison collocations of different types have been analyzed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject сравнительная конструкция pl_PL.UTF-8
dc.subject основание сравнения pl_PL.UTF-8
dc.subject субъект сравнения pl_PL.UTF-8
dc.subject объект сравнения pl_PL.UTF-8
dc.subject соматизм «глаза» pl_PL.UTF-8
dc.subject comparative construction pl_PL.UTF-8
dc.subject the object of comparison pl_PL.UTF-8
dc.subject the subject of comparison pl_PL.UTF-8
dc.subject para metric adjective pl_PL.UTF-8
dc.title Соматизм «глаза» в функции субъекта русских и польских сравнительных конструкций pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2017.9.1
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje