Repozytorium UR

Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny jako instrumenty impeachmentu prezydenta w Czarnogórze

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowska, Sabina
dc.date.accessioned 2017-10-10T09:33:03Z
dc.date.available 2017-10-10T09:33:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 20/2017, s. 137–150 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3035
dc.description.abstract W artykule przeanalizowano regulacje prawne Czarnogóry dotyczące uprawnień, jakie posiada Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta. Prezydent Czarnogóry za popełnienie deliktu konstytucyjnego odpowiada przed parlamentem. Wniosek w tej sprawie może złożyć grupa parlamentarzystów, a w stan oskarżenia stawia parlament. Po uzyskaniu orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w sprawie, parlament podejmuje uchwałę o złożeniu z urzędu lub o oddaleniu zarzutów przedstawionych we wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności prezydenta. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The text is an analysis of legal regulations of Montenegro relating to the powers which have an Assembly and the Constitutional Court on the constitutional responsibility of the president. President of Montenegro for committing a constitutional delict responsible to the parliament. The application in this case may be submitted by a group of parliamentarians, and the impeachment puts the parliament. After receiving a judgment of the Constitutional Court on the parliament adopts a resolution on impeaching or rejecting the pleas relied in the application to hold responsible of president. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject konstytucja pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność prezydenta pl_PL.UTF-8
dc.subject delikt konstytucyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject constitution pl_PL.UTF-8
dc.subject the responsibility of the president pl_PL.UTF-8
dc.subject constitutional delict pl_PL.UTF-8
dc.title Zgromadzenie i Sąd Konstytucyjny jako instrumenty impeachmentu prezydenta w Czarnogórze pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2017.20.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje