Repozytorium UR

Die Belegungszeit der Przeworsk-Kultur-Nekropolen

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Tokarczyk, Tomasz
dc.date.accessioned 2017-07-24T10:11:15Z
dc.date.available 2017-07-24T10:11:15Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, vol. 5 (2010), s. 403–437 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7667-096-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2891
dc.description.abstract Author considers the length of functioning of Przeworsk culture cemeteries on the base of detailed chronology. A half of them was used from 160 to 300 years. Only few cemeteries lasted longer time. Most of them was initiated in two periods: A1 and B2. The end of cemeteries is also mainly dated on two periods: the turn of B2/C1 and the beginning of Migration Period. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso deu pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Archaeology Rzeszów University pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Przeworsk culture pl_PL.UTF-8
dc.subject cemeteries pl_PL.UTF-8
dc.subject chronology pl_PL.UTF-8
dc.title Die Belegungszeit der Przeworsk-Kultur-Nekropolen pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Czas trwania cmentarzysk kultury przeworskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje