Repozytorium UR

Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of plantar fasciitis

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wyszyńska, Justyna
dc.contributor.author Podgórska-Bednarz, Justyna
dc.contributor.author Świtała, Anna
dc.contributor.author Skrzypiec, Julian
dc.date.accessioned 2017-06-30T06:16:43Z
dc.date.available 2017-06-30T06:16:43Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 4 (2016), s. 465–472 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2663
dc.description.abstract Plantar fasciitis is reported as the most common cause of chronic plantar heel pain. An extra-corporeal shock waves have been used in the treatment of plantar fasciitis with promising results. The purpose of this paper was to present results from randomized controlled trials to estimate of the effectiveness of ESWT in the treatment of plantar fasciitis. Method: MEDLINE, EBCO, PubMed, ScienceDirect and SpringerLink databases were searched, using the keywords: ESWT, plantar fasciitis, shock wave, randomized clinical trials. Results: Ten randomized clinical trials was critically appraised. Eight studies report significant decreases in pain symptoms and better function scores associated with an extra-corporeal shock wave therapy. However two studies show no meaningful improvement of clinical outcome in patients treated with extracorporeal shock wave therapy for chronic plantar fasciitis compared with placebo. Summary: In most cases shockwaves therapy was a safe and effective method for treatment of chronic plantar fasciitis and helped the patient to avoid surgery for recalcitrant heel pain but warrants further larger studies. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zapalenie powięzi podeszwy jest najczęstszą przyczyną przewlekłego bólu podeszwowej strony pięty. Wyniki terapii zapalenia powięzi podeszwy zewnętrzną falą uderzeniową są obiecujące. Celem pracy jest przedstawienie wyników randomizowanych badań klinicznych mających na celu ocenę skuteczności fali uderzeniowej w terapii zapalenia powięzi podeszwy. Metody: Analizą objęto doniesienia opublikowane w bazach: MEDLINE, EBCO, PubMed, ScienceDirect oraz SpringerLink. Użyte słowa kluczowe: terapia zewnętrzną falą uderzeniową, zapalenie powięzi podeszwy, randomizowane badania kliniczne. Wyniki: Wyniki dziesięciu randomizowanych badań klinicznych zostały objęte analizą. Analiza wyników ośmiu z nich wskazuje na istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz polepszenie funkcji u pacjentów leczonych przy użyciu fali uderzeniowej. Natomiast wyniki pozostałych dwóch badań nie wskazują na znaczącą poprawę stanu pacjentów leczonych falą uderzeniową w porównaniu z grupą kontrolną pacjentów nieotrzymującą leczenia. Podsumowanie: W większości przypadków terapia zewnętrzną falą uderzeniową jest efektywną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy, pomaga pacjentom uniknąć leczenia operacyjnego, jednakże celowe byłoby przeprowadzanie badań klinicznych obejmujących liczną grupę pacjentów. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject extracorporeal shock wave pl_PL.UTF-8
dc.subject therapy pl_PL.UTF-8
dc.subject plantar fasciitis pl_PL.UTF-8
dc.subject zewnątrzustrojowa fala uderzeniowa pl_PL.UTF-8
dc.subject terapia pl_PL.UTF-8
dc.subject zapalenie powięzi podeszwy pl_PL.UTF-8
dc.title Extracorporeal shock wave therapy in the treatment of plantar fasciitis pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Pozaustrojowa terapia falą uderzeniową w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.4.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje