Research on teaching strategies in inclusive learning environments: a case study

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Soler Santaliestra, Juan Ramón
Soler Costa, Rebeca
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Considering the students’ diversity with regards to abilities, skills, access school conditions, health conditions, ethnic background and even immigrant students who are not fluent in the Spanish language, most Primary and Secondary Schools are assuming an inclusive education. In the European Higher Education Area, and more specifically, in the Teacher Training degree, School Placements constitute the basic starting point and, in fact, they are a challenge for pre-service teachers. Undoubtedly, these students do not only carry out School Practice in normalized Primary Schools, rather they need to know the school’s real functioning, its internal management and organization, the human, material and technical resources to face up students’ diversity and offer them the necessary educative attention. Roughly speaking, the I School Practices are aimed at getting engaged in the knowledge of official and institutional documentation. For this reason, this case study analyses how the I School Placements are carried out in a Spanish inclusive Primary School, located in Zaragoza which belongs to the region of Aragón. The research developed focuses on the analysis of the School Education Project, as far as we believe it is devoted to reflect how school works on (general and specific syllabus designs, guidelines, teaching-learning processes, didactic objectives, methodological approaches, classroom organization, assessment types and techniques and so on). In this sense, the results illustrate how the theoretical and the practical principles implicitly and explicitly undertaken in this school improve the development of an authentic inclusive education.
Mając na uwadze różnorodność studentów, ich indywidualne spojrzenie, predyspozycje, umiejętności, dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, pochodzenie etniczne, a także środowisko imigranckie, które niejednokrotnie słabo włada językiem hiszpańskim, większość szkół podstawowych i średnich dopuszcza nauczanie inkluzyjne. W europejskim środowisku akademickim, a dokładniej w obszarze kształcenia nauczycieli, ten typ nauczania jest wyzwaniem dla przyszłych nauczycieli. Bez wątpienia studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela podczas pierwszych praktyk potrzebują wiedzy o funkcjonowaniu szkoły, wewnętrznym zarządzaniu i organizacji, zasobach ludzkich i źródłach technik nauczania, aby zaoferować uczniom niezbędne indywidualne podejście. Pierwsze praktyki szkolne przyszłych nauczycieli opierają się na ich zaangażowaniu w poznawanie dokumentacji instytucji. Niniejsza praca analizuje przebieg praktyk studenckich przyszłych nauczycieli w hiszpańskiej szkole podstawowej w Saragossie (region Aragón). Badanie skupia się na analizie „Projektu edukacji szkolnej”, który ukazuje funkcjonowanie szkoły (opisy sylabusów, przewodniki, opis procesów nauczania, przedmioty dydaktyczne, podejście metodologiczne, organizacja pracy w klasie szkolnej, techniki nauczania i wiele innych). Wyniki badań pokazują, jak teoretyczne i praktyczne reguły wpływają na polepszenie rozwoju edukacji inkluzyjnej.
Opis
Słowa kluczowe
School Placements , School Practices thematic portal , institutional school documents , Primary Education , inclusive education , school organization , school management , praktyki szkolne , portal tematyczny praktyk szkolnych , dokumenty szkolne , edukacja wczesnoszkolna , edukacja inkluzyjna , organizacja pracy w szkole , zarządzanie w szkole
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 4 (2016), s. 241–256