Repozytorium UR

The use of selected techniques of manual therapy in conservative treatment of primary dysmenorrhea

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Trybulec, Bartosz
dc.contributor.author Wyżycka, Emilia
dc.date.accessioned 2017-06-19T08:51:15Z
dc.date.available 2017-06-19T08:51:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 162–172 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-6761
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2571
dc.description.abstract Introduction. Dysmenorrhea is the main cause of school absence among adolescent girls and a common problem of woman in reproductive age. Also causes discomfort and significantly reduces the quality of life. The management of dysmenorrhea includes using pharmacologic and nonpharmacologic treatment. However there is relatively not much information about the effectiveness of conservative treatment. Aim. The aim of the study was to examine the effectiveness of manual therapy techniques, such as deep transverse massage and specific segmental traction, in reducing the symptoms of dysmenorrhea. Material. The study involved 22 selected women with symptoms of primary dysmenorrhea in medical history. Methods. Every woman qualified to the study underwent three treatment sessions which consisted of two meetings each. Deep transverse massage of paraspinal muscles of the lumbar spine and, in next step, specific traction of segments L1-S1 were performed. The participants after every next menstruation filled in a questionnaire about the pain experienced during bleeding and possible adverse effects. Results. After treatment pain intensity and its duration were noticed as decreased. The result was statistically significant (p < 0,05). No adverse effects were found in the study group. Conclusion. Manual techniques, like deep transverse massage of paraspinal muscles and specific traction of segments of the lumbar spine, reduce the severity and duration of pain among woman with dysmenorrhea. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wstęp. Bolesne miesiączkowanie jest główną przyczyną nieobecności w szkole wśród dorastających dziewcząt i częstym problemem u kobiet w wieku rozrodczym. Jest także powodem dyskomfortu i znacznie obniża jakość życia. Dostępnych jest jednak niewiele informacji na temat skutecznego leczenia zachowawczego. Cel. Celem pracy była ocena wpływu technik terapii manualnej na zmniejszenie dolegliwości bolesnego miesiączkowania. Materiał. Badaniem objęto 22 kobiety, u których w wywiadzie odnotowano cechy bolesnego miesiączkowania. Metody. Przeprowadzono trzy sesje terapeutyczne po dwa spotkania, w czasie których realizowano zabieg głębokiego masażu poprzecznego mięśni przykręgosłupowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa i trakcję specyficzną segmentów od L1-S1. Badane po każdej kolejnej miesiączce wypełniały ankietę na temat dolegliwości bólowych. Wyniki. Po zastosowaniu leczenia istotnie statystycznie (p < 0,05) zmniejszyło się natężenie bolesności i czas jej odczuwania. Wnioski. Zastosowanie technik manualnych: głębokiego masażu poprzecznego mięśni przykręgosłupowych oraz trakcji specyficznej segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa zmniejsza natężenie i czas odczuwania bólu u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject dysmenorrhea pl_PL.UTF-8
dc.subject traction mobilization pl_PL.UTF-8
dc.subject deep transverse friction massage pl_PL.UTF-8
dc.subject manual therapy pl_PL.UTF-8
dc.subject bolesne miesiączkowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject mobilizacja trakcyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject głęboki masaż poprzeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject terapia manualna pl_PL.UTF-8
dc.title The use of selected techniques of manual therapy in conservative treatment of primary dysmenorrhea pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Zastosowanie wybranych technik terapii manualnej w leczeniu zachowawczym bolesnego miesiączkowania pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/medrev.2016.2.3


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje