Repozytorium UR

Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Galej-Mularz, Gabriela
dc.date.accessioned 2017-06-12T07:22:37Z
dc.date.available 2017-06-12T07:22:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2084-9338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2523
dc.description.abstract W artykule zostało omówione zagadnienie pedagogiki bibliotecznej Heleny Radlińskiej i współczesny jej obraz. Przedstawiono najważniejsze założenia i zmiany jakie dokonały się na przestrzeni prawie 100 lat w postrzeganiu tej dziedziny naukowej oraz wpływ badaczki na kształtowanie się współczesnego obrazu pedagogiki bibliotecznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the issue of the library education by Helena Radlinska and its contemporary image. It presents the most important assumptions and changes that took place over the last 100 years in the perception of the scientific field and the researcher’s impact on the development of modern image of the library education. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject czytelnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject biblioteka pl_PL.UTF-8
dc.subject bibliotekarz pl_PL.UTF-8
dc.subject Helena Radlińska pl_PL.UTF-8
dc.subject książka pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogika biblioteczna pl_PL.UTF-8
dc.title Pedagogika biblioteczna według Heleny Radlińskiej a jej obecny obraz pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Library Education by Helena Radlinska and the Present Image pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje