Repozytorium UR

Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szabłowski, Stanisław
dc.date.accessioned 2017-06-08T08:58:21Z
dc.date.available 2017-06-08T08:58:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 218–223 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2511
dc.description.abstract W opracowaniu przedstawiono problematykę projektowania modeli fizycznych w środowisku Simulink-Simscape na przykładzie elektrycznego układu napędowego z silnikiem DC. Zaprezentowano dwa różne rozwiązania modeli oraz przeprowadzono badania symulacyjne napędu w stanie nieustalonym. Wskazano wartości dydaktyczne projektowania i badania układów mechatronicznych z wykorzystaniem metodyki Model-BasedDesign w kształceniu studentów mechatroniki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The thesis focuses on the design of physical models in the Simulink-Simscape environment on the example of an electric drive unit equipped with a DC engine. Two different solutions of models havebeen presented and simulation studies in a transient state drive have been carried out. The thesis indictes the didactic value of the design and the testing of mechtronic systems with the use of the Model-BasedDesign methodology in the teaching of mechtronics students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Simulink pl_PL.UTF-8
dc.subject Simscape pl_PL.UTF-8
dc.subject modelowanie fizyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject symulacja pl_PL.UTF-8
dc.subject physical modeling pl_PL.UTF-8
dc.subject simulation pl_PL.UTF-8
dc.title Modelowanie fizyczne układów mechatronicznych w środowisku SIMULINK-SIMSCAPE pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Physical modelling of mechatronic systems in a SIMULINK-SIMSCAPE environment pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.26
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje