Repozytorium UR

Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bałażak, Marta
dc.date.accessioned 2017-06-08T08:28:17Z
dc.date.available 2017-06-08T08:28:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 187–193 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2507
dc.description.abstract Artykuł dotyczy kompetencji w pracy nauczyciela. Opisane są one w odniesieniu do kultury organizacyjnej. Wśród kompetencji występują informatyczne. Przedstawiono wzajemne relacje między kompetencjami. Poziom kultury organizacyjnej i zakres posiadanych kompetencji przedstawia stosunek nauczyciela do pracy własnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article infuses the remit in the teacher’s work. They are described in reference to organizational culture. Amongst the types of remit occur computing remit. There are depicted mutual relations between computers. The level of organizational culture as well as the scope of possessed remit represent teacher’s attitude towards his job. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje nauczycielskie pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyka pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje informatyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject postawa wobec pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject umiejętności informatyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject computing pl_PL.UTF-8
dc.subject IT remit pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher’s work value pl_PL.UTF-8
dc.subject attitude towards work pl_PL.UTF-8
dc.subject IT skills pl_PL.UTF-8
dc.title Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Teacher’s attitude towards his job on the grounds of his remit pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.22
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje