Repozytorium UR

Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Papier, Małgorzata
dc.date.accessioned 2017-06-08T08:09:49Z
dc.date.available 2017-06-08T08:09:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 168–179 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2505
dc.description.abstract Artykuł dotyczy wykorzystania technologii multimedialnych w nauczaniu historii. Współczesna młodzież należy do pokolenia, które określane jest mianem „cyfrowych tubylców”, czyli osób traktujących istnienie wirtualnej rzeczywistości jako naturalny element otaczającej rzeczywistości. Zastosowanie multimediów na lekcjach historii wykorzystane może być zarówno jako element wzbogacający realizowany temat, np. w formie fragmentu filmu, prezentacji, jak też w formie samodzielnej pracy wykonanej przez uczniów, tj. przygotowanie mapy online, zrealizowanie zadania w oparciu o źródła zamieszczone w sieci. W konsekwencji użycie technologii multimedialnych w procesie lekcyjnym powinno nie tylko wzbogacać prowadzone zajęcia pod względem merytorycznym, ale także oddziaływać na motywację uczniów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article concerns the use of multimedia technology in the teaching of history. Today's youth belongs to the generation which is called as “digital native”. It means that they treat the existence of virtual reality as a natural part of the surrounding reality. The use of multimedia during history lessons can be used as an enrichment component for the matter presented by the teacher, for example in the form of a clip of the film or presentation. The multimedia can be also used by the students in the form of individual work, it means: the preparation of online maps, completion of tasks based on sources included in the network. Consequently, the use of multimedia technology in the lesson should not only enrich conducted classes in terms of content, but also affect the motivation of students. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject gimnazjum pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject historia pl_PL.UTF-8
dc.subject lower secondary school pl_PL.UTF-8
dc.subject multimedia pl_PL.UTF-8
dc.subject history pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie technologii multimedialnych w nauczaniu historii – poziom gimnazjum pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The use of multimedia technology in the teaching of history – the level of lower secondary school pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.20
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje