Repozytorium UR

Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Janczyk, Janusz
dc.date.accessioned 2017-06-07T10:45:06Z
dc.date.available 2017-06-07T10:45:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 87–93 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2495
dc.description.abstract W perspektywie kilkunastu ostatnich lat wdrażano ICT na wielu płaszczyznach w polskiej oświacie. Procesy cyfryzacji są kolejnym etapem unowocześnienia szkolnych procesów kształcenia. Dla tej publikacji ważniejsze są cienie tychże zmian, niż ich niewątpliwe blaski. Z wielu zagrożeń, które czyhają na drodze do nowoczesnej edukacji, wybrano te, które były już sygnalizowane we wcześniejszych etapach modernizacji. W wybranych aspektach widoczna jest pełna analogia do zjawisk, które miały miejsce w pierwszych etapach wdrażania Internetu do polskich szkół. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the last several years we implemented ICT in many areas in the Polish education. Digitization processes are next step in the modernization of school learning processes. For this publication more important are the shadows of these changes, than their undoubted brilliance. Of the many threats, that lurk on the way to modern education, we selected the ones, that had already been signaled in the earlier stages of modernization. In some respects can be seen full analogy to the events that took place in the early stages of implementation of the Internet to Polish schools. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject competences pl_PL.UTF-8
dc.title Wybrane meandry procesów cyfryzacji polskiej oświaty pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Selected meanders process of digitization polish education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.10
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje