Repozytorium UR

Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.date.accessioned 2017-06-06T12:04:39Z
dc.date.available 2017-06-06T12:04:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 22–32 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2488
dc.description.abstract Pojęcie smart bardzo się upowszechniło. To zaowocowało dążeniem do wykorzystania urządzeń smart i urządzeń mobilnych. Konsekwencją są nowe postępowania ludzi odmienne od dotychczas spotykanych. Kształtuje się nowy styl życia smart living. Ilustracją jest upowszechnienie smartfonów, paczkomatów, pralkomatów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The concept is very smart became widespread. This resulted in the desire to use smart devices and mobile devices. Consequence of the new procedure of people different from previously encountered. Shaping a new lifestyle smart living. An illustration is to promote smart-phon, parcel machines, washer mates. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject urządzenia inteligentne pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject życie rozumne pl_PL.UTF-8
dc.subject paczkomaty pl_PL.UTF-8
dc.subject pralkomaty pl_PL.UTF-8
dc.subject smart pl_PL.UTF-8
dc.subject smart device pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile devices pl_PL.UTF-8
dc.subject smart living pl_PL.UTF-8
dc.subject parcel machines pl_PL.UTF-8
dc.subject washer mates pl_PL.UTF-8
dc.title Idea smart living – idea inteligentnego, mądrego stylu życia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The idea smart living – the idea of an intelligent, wise lifestyle pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2017.12.3
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje