Repozytorium UR

В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Шишковская, Мария
dc.date.accessioned 2017-05-15T09:11:54Z
dc.date.available 2017-05-15T09:11:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Σοφια T. 16 (2016), s. 309–321 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2438
dc.description Фрагмент книги: M. Szyszkowska, W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności, KAW, Białystok 2012 (с. 7–29) [М. Шишковская, В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015, с. 8–24]. Перевод с польского Наталия И. Чаплий. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niniejsze tłumaczenie jest fragmentem książki Marii Szyszkowskiej pt. „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012). [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. Praca z książkami Marii Szyszkowskiej, decyzja o tłumaczeniu jej książek na język rosyjski wywołane są poczuciem obowiązku wobec tej nieprzeciętnej, głębokiej, interesującej osobowości. Jest to duchowa potrzeba, która zakiełkowała jeszcze przed naszym bezpośrednim spotkaniem, naszą naukową współpracą. Kluczowym pojęciem książki jest filozofia codzienności. To pojęcie wkroczyło w mój ciasny świat biura prawniczego i olśniło mnie, jaką ma być moja praca naukowa oraz pod czyim kierownictwem chcę ją pisać. Myślę, że wszystko, czym się zajmuję po moim spotkaniu z Profesor Marią Szyszkowską, stało się filozofią codzienności. Sens filozofii codzienności w tym, że codzienność nie istnieje. Jest wieczne świętowanie Ducha, święto życia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Данный перевод является фрагментом книги Марии Шишковской: „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012) [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. Работа с книгами Марии Шишковской, решение о переводе ее книг на русский язык вызваны чувством долга перед этой неординарной, глубокой, интересной личностью. Это духовная потребность, которая зародилась еще до нашей непосредственной встречи, нашего научного сотрудничества, нашей дружбы. Ключевым понятием в книге выступает словосочетание философия повседневности. Это понятие ворвалось в мой тесный офисный юридический мир и озарило, какой будет моя научная работа, и с кем я буду ее вести. Я думаю, что все, чем после нашей встречи с профессором Шишковской я занимаюсь, стало философией повседневности. Смысл философии повседневности в том, что повседневности нет. Есть вечный праздник Духа, праздник жизни. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This translation is a fragment from the Maria Szyszkowska’s book: „W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności” (KAW, Białystok 2012) [М. Шишковская, „В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе”, перевод Н.И. Чаплий, Warszawa 2015]. My work on Maria Szyszkowska’s books and my decision to translate them into Russian were called by the feeling of gratitude for this extraordinary, deep and interesting person. This is a spiritual call, which has appeared long before we met in person and even before our scientific collaboration. The key notion of the book is the philosophy of ordinary life. This notion has entered into my cramped legal office life and suddenly the idea of my scientific work and collaboration with Szyszkowska dawned upon me. I guess all I am doing after meeting Professor Szyszkowska, has become the philosophy of ordinary life. The idea of the philosophy of ordinary life is that life is not ordinary. It is the eternal celebration of life. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Autor pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title В оппозиции к заурядности или собственный путь к свободе pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative W opozycji do przeciętności, czyli własna droga ku wolności pl_PL.UTF-8
dc.type translation pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2016.16.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje