Уроки Ханны Арендт: внеконтекстуальные проблемы системы организованной лжи

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Макаренко, Виктор П.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Autor
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Autor na przykładzie myśli Hannah Arendt podejmuje kwestię prawdy w polityce. Poddaje analizie relacje pomiędzy prawdą a polityką, prawdą a opinią, prawdą rozumu a prawdą faktu, stanowiskiem filozofa a stanowiskiem obywatela. Kwestie te rozważa na tle związków zachodzących między postępem technicznym a doskonaleniem środków przemocy. Doskonalenie to doprowadziło do wojen. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest uformowanie się systemu zorganizowanego kłamstwa jako środka walki z prawdą w polityce.
The author of the article, based on original interpretation of the Hannah Arendt’s concept, presents the problem of the truth in politics. He analyses the relations between the truth and politics, the truth and the opinion, the truth of the mind and the truth of the fact, the position of the philosopher and the position of the citizen. These issues are considered in the context of the relation between the technical progress and the improvement of the means of violence. This improvement has led to the wars. The consequence of this state of affairs is the system of organized lie as a weapon against the truth in politics.
Opis
Słowa kluczowe
истина и политика , истина и мнение , истина разума и истина факта , гражданская позиция , prawda a polityka , prawda a opinia , prawda rozumu a prawda faktu , stanowisko obywatelskie , truth and politics , truth and opinion , truth of reason and truth of fact , civic position
Cytowanie
Σοφια T. 16 (2016), s. 193–210