Repozytorium UR

Wykorzystanie testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a w badaniach jednorodności wariancji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Malska, Wiesława
dc.date.accessioned 2017-02-16T08:17:33Z
dc.date.available 2017-02-16T08:17:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 365–370 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2361
dc.description.abstract W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a do weryfikacji hipotezy o jednorodności wariancji dla dwóch lub więcej populacji, dostępne w programie STATISTICA. Wybierając odpowiedni test, należy zwrócić uwagę na liczebności prób losowych. Dla współczynnika istotności α podjęcie decyzji weryfikującej sprowadza się do interpretacji wartości prawdopodobieństwa testowego p, jaki otrzymuje się w wynikach odpowiednich testów. Wybór właściwego testu jest podstawowym wymogiem prawidłowego przebiegu procesu weryfikacji hipotezy o jednorodności wariancji dla dwóch lub więcej populacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents an analysis of the applicability of the test Levene and Brown-Forsythe test to verify the hypothesis of homogeneity variance for two or more populations, which are available in STATISTICA. Choosing the right test, it is necessary to note the number of random samples. For the factor of significance α decision verifying boils down to the interpretation of probability test p, which receive the results of relevant tests. Choosing the correct test is a basic requirement for the proper conduct of the verification process statistical hypothesis of homogeneity of variance for two or more of the population. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject hipoteza statystyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject test istotności pl_PL.UTF-8
dc.subject test Levene’a pl_PL.UTF-8
dc.subject test Browna-Forsythe’a pl_PL.UTF-8
dc.subject poziom istotności pl_PL.UTF-8
dc.subject weryfikacja hipotez statystycznych pl_PL.UTF-8
dc.subject statistical hypothesis pl_PL.UTF-8
dc.subject Levene tests pl_PL.UTF-8
dc.subject Brown-Forsythe tests pl_PL.UTF-8
dc.subject the level of significance pl_PL.UTF-8
dc.subject verification of statistical hypotheses pl_PL.UTF-8
dc.title Wykorzystanie testu Levene’a i testu Browna-Forsythe’a w badaniach jednorodności wariancji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The use of Levene test and Brown-Forsythe test in the analysis of homogeneity of variance pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.48


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje