Repozytorium UR

Propozycja walidacji bloczków „EduMATRIX” jako narzędzia dydaktycznego wspomagającego proces nauczania matematyki w klasach nauczania początkowego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pollak, Anita
dc.contributor.author Wijata, Agata M.
dc.contributor.author Bieńkowska, Maria J.
dc.contributor.author Mitas, Andrzej W.
dc.date.accessioned 2017-02-15T11:11:56Z
dc.date.available 2017-02-15T11:11:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 325–331 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2355
dc.description.abstract Liczne propozycje narzędzi wykorzystywanych w procesie dydaktycznym mają na celu wspomaganie rozwoju i umiejętności uczniów. Wykonany z naturalnych materiałów zestaw EduMATRIX stanowi ciekawą alternatywę dla dostępnych na rynku propozycji. Metoda walidacji EduMATRIX opiera się na projekcie eksperymentu z grupą kontrolną. Zebrane dane posłużą do oceny wpływu zestawu EduMATRIX na poprawność oraz czas rozwiązywania zadań matematycznych opracowanych w oparciu o standaryzowany materiał. Analizie poddano również opinie dzieci odnoszące się do ich samopoczucia w trakcie zajęć oraz satysfakcji z wykonywanych zadań, a także oceny nauczycieli dotyczące postępów w nauce matematyki u dzieci uczestniczących w badaniu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Many suggestions of tools, which are used in the teaching process, should support the development and abilities of pupils. EduMATRIX set, which is made of natural materials, is an interesting alternative for other proposals available on the market. Validation process of this set is based on experimental design with a control group. The collected data will be used to assess the impact of EduMATRIX on the correctness and the time of solving mathematical tasks, which are designed on the basis of standardized material. The analysis will cover also children’s opinion relating to their well-being during the course and their satisfaction of solving tasks, as well as teachers’ evaluations considering the progress in the learning of mathematics in children participating in the study. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject EduMATRIX pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja wczesnoszkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject pomoce dydaktyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject matematyka pl_PL.UTF-8
dc.subject early education pl_PL.UTF-8
dc.subject educational materials pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematics pl_PL.UTF-8
dc.title Propozycja walidacji bloczków „EduMATRIX” jako narzędzia dydaktycznego wspomagającego proces nauczania matematyki w klasach nauczania początkowego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Proposition of validation of “EduMATRIX” as the educational tool for supporting the teaching process of mathematics in early education classes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.42


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje