Multimedialny formularz diagnostyczny seplenienia bocznego (sygmatyzmu lateralnego)

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Trzaskalik, Joanna
Kręcichwost, Michał
Miodońska, Zuzanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję aplikacji mobilnej mającej wspomóc proces zbierania danych niezbędnych do pełnej charakterystyki seplenienia bocznego (sygmatyzmu lateralnego) i weryfikację prezentowanych w literaturze, często sprzecznych i niespójnych informacji. Proponowana aplikacja ma pozwolić na rejestrację wyników szczegółowego badania logopedycznego wielu pacjentów, tym samym może być wykorzystana w badaniach naukowych mających na celu usystematyzowanie stanu wiedzy dotyczącej sygmatyzmu lateralnego. W przyszłości, po weryfikacji, może zostać przekształcona dla potrzeb diagnostyki logopedycznej pojedynczych przypadków, co powinno ułatwiać pracę logopedom poprzez ustalenie standardów postępowania badawczego.
The paper presents a draft of a mobile application designed to assist the process of data collection during a study on lateral sigmatism. Lateral sigmatism is a speech disorder, which causes strong controversies among speech therapists. It also does not have a clear and consistent theoretical description. The proposed tool will allow for registration of results of a detailed speech examination of many patients. Therefore, it could be employed in a study on characteristics of lateral sigmatism. In the future, it could be transformed into a tool for computer-assisted diagnosis of individual patients.
Opis
Słowa kluczowe
komputerowe wspomaganie logopedii , diagnostyka sygmatyzmu bocznego , computer-assisted speech therapy , lateral sigmatism diagnosis
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 310–315