Repozytorium UR

Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zawłocki, Ireneusz
dc.contributor.author Niewiadomski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2017-02-14T09:17:49Z
dc.date.available 2017-02-14T09:17:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 164–169 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2332
dc.description.abstract Jedną z najważniejszych kwestii mających wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki jest obserwowane niedopasowanie kompetencyjne. Zjawisko to stanowi również problem dla absolwentów szukających zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano podstawowe przyczyny tej sytuacji, szczególnie w obszarze systemu edukacji. Następnie opisano dobór i analizę optymalnych ścieżek kształcenia prowadzących do uzyskania wymaganych kompetencji zawodowych z uwzględnieniem drożności kształcenia zawodowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract One of the key issues affecting the development of innovative economy is competence mismatch observation. This phenomenon is also a problem for graduates who look for employment. In this study the main causes of this situation were characterized, especially in the education system. It also maintain selection and analysis of optimal learning paths leading to the required professional competences with regard to flow of vocational training. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject kształcenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject drożność kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject ścieżki kształcenia zawodowego pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational education pl_PL.UTF-8
dc.subject education flow pl_PL.UTF-8
dc.subject vocational pathways pl_PL.UTF-8
dc.subject professional competences pl_PL.UTF-8
dc.title Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Optimal learning methods leading to professional competences pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje