Repozytorium UR

Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wilsz, Jolanta
dc.date.accessioned 2017-02-13T13:13:15Z
dc.date.available 2017-02-13T13:13:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 50–56 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.issn 2450-9221
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2317
dc.description.abstract W artykule omówiono działania i skuteczność homeostatycznego mechanizmu regulacji, skutki zakłócenia równowagi funkcjonalnej oraz zaprezentowano implikacje dla przebiegu procesu edukacyjnego wynikające z analizy i znajomości homeostatycznych mechanizmów regulacji jej uczestników. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article functioning and effectiveness of homeostatic regulatory mechanism as well as the effects of functional balance distortion, were discussed. Implications for direction of educational process resulting from the analysis and understanding of homeostatic mechanisms of regulation of its participants, were presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject proces edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject homeostatyczny mechanizm regulacji pl_PL.UTF-8
dc.subject stałe indywidualne cechy osobowości pl_PL.UTF-8
dc.subject educational process pl_PL.UTF-8
dc.subject homeostatic regulatory mechanism pl_PL.UTF-8
dc.subject constant individual personality traits pl_PL.UTF-8
dc.title Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Functioning of a pupil in educational process subject to his homeostatic regulatory mechanism pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2016.4.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje