Zarządzanie motywacją w przestrzeni publicznej na przykładzie szkoły

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Niewiadomski, Krzysztof
Zawłocki, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł dotyczy zarządzania motywacją uczniów w przestrzeni publicznej, jaką jest szkoła. W związku z weryfikacją niektórych tradycyjnych poglądów na temat motywacji istnieje potrzeba określenia czynników mających na nią wpływ, jak i sposobów zarządzania nią. Motywacja odgrywa ważna rolę w każdej aktywności człowieka. Motywacja do uczenia się jest szczególnie istotna, gdyż bez niej nawet najlepsze programy i metody nauczania nie odniosą pożądanych rezultatów.
The article concerns the management of motivation of students in the public space that is the school. In relation to the verification of some traditional views on motivation, there is a need to identify the factors that influence it and how to manage them. Motivation plays an important role in every human activity. Motivation to learn is particularly important, because without it, even the best programs and teaching methods will not reap the desired results.
Opis
Słowa kluczowe
motywacja , zarządzanie , przestrzeń publiczna , szkoła , motivation , management , public space , school
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 29–36