Repozytorium UR

SYNERGIA WYBRANYCH KAPITAŁÓW PODKARPACIA. NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PRZEZ CO-DESIGN

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Żegleń, Patrycja
dc.contributor.author Kotarski, Hubert
dc.contributor.author Gałkowski, Jan
dc.contributor.author Herbert, Jarosław
dc.date.accessioned 2017-02-08T10:50:17Z
dc.date.available 2017-02-08T10:50:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Żegleń P., Kotarski H., Gałkowski J., Herbert J., 2016, SYNERGIA WYBRANYCH KAPITAŁÓW PODKARPACIA. NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PRZEZ CO-DESIGN, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 9788394377595
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2300
dc.description.abstract Książka, którą oddajemy w ręce czytelników stanowi podsumowanie projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design” o akronimie MASIT_COD. Składa się ona z trzech zasadniczych części, poprzedzonych krótkim rozdziałem metodologicznym. W pierwszej części autorstwa Jan P. Gałkowskiego przedstawiono główne założenia koncepcji Co-designu, która w opinii autorów może stanowić nowe i efektywne narzędzie pomocne w aktywizacji społeczności lokalnych. Oddziaływanie na społeczności lokalne nie byłoby jednak możliwe bez wiedzy i rzetelnych informacji o kapitale kulturowym, społecznym i ludzkim, którymi one dysponują. Dlatego też druga, zasadnicza cześć publikacji przybliża wyniki badania kapitału kulturowego, a mianowicie inwentaryzacji obiektów związanych z dziedzictwem i przewagą konkurencyjną, którą posiada każda społeczność lokalna. Analiza inwentaryzacji obiektów podzielonych na trzy kategorie: turystyka, zdrowie, ekotechnologie, została zrealizowana w ramach wyżej wymienionego projektu badawczego. W pracy przedstawiono około 1,5 tys. obiektów zlokalizowanych na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego, tj.: powiatu lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. Łącznie zinwentaryzowano ponad 1500 obiektów, lecz na potrzeby niniejszej pracy ukazano tylko ich część. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum badań i rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject turystyka pl_PL.UTF-8
dc.subject ekotechnologie
dc.subject zdrowie
dc.subject podkarpackie
dc.subject synergia
dc.title SYNERGIA WYBRANYCH KAPITAŁÓW PODKARPACIA. NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH PRZEZ CO-DESIGN pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje