RAPORT Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW W KATEGORIACH: TURYSTYKA, ZDROWIE, EKOTECHNOLOGIE W PIĘCIU POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (LUBACZOWSKIM, PRZEMYSKIM, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM, RZESZOWSKIM I STRZYŻOWSKIM

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Żegleń, Patrycja
Herbert, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
Abstrakt
Niniejszy dokument ma charakter raportu, który prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Model aktywizacji społeczności lokalnych oraz narzędzia IT poprzez Co-design MASiT_COD”, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne. Raport stanowi podsumowanie inwentaryzacji obiektów podzielonych na trzy kategorie: turystyka, zdrowie, eko-technologie. W przedmiotowym raporcie zinwentaryzowano około 1550 obiektów zlokalizowanych na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatu lubaczowskiego, przemyskiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego i strzyżowskiego. O wyborze ww. powiatów zadecydowały znaczne walory turystyczne i atrakcyjność turystyczna tychże obszarów. Analizowane powiaty charakteryzują się między innymi licznymi terenami podgórskimi, dużymi kompleksami leśnymi, bogatą florą i fauną, unikatowymi zabytkami kulturowymi, źródłami wód mineralnych i leczniczych oraz szeroką gamą walorów turystycznych.
Opis
Słowa kluczowe
turystyka , zdrowie , ekotechnologie , podkarpackie
Cytowanie
Żegleń P., Herbert J., RAPORT Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW W KATEGORIACH: TURYSTYKA, ZDROWIE, EKOTECHNOLOGIE W PIĘCIU POWIATACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (LUBACZOWSKIM, PRZEMYSKIM, ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIM, RZESZOWSKIM I STRZYŻOWSKIM, 2016, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów