Repozytorium UR

„Polityka migracyjna w kontekście lokalnym na przykładzie województwa podkarpackiego”, pod redakcją Anny Gąsior-Niemiec i Sylwii Pelc, ISBN 978-83-60507-18-6, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Rzeszów 2015, 206 ss.

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje