Niektoré aspekty historického vývoja nepriamych daní s akcentom na daň z pridanej hodnoty na Slovensku

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Prievozníková, Karin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule wskazano historyczne aspekty rozwoju podatku od wartości dodanej na Słowacji. Celem opracowania była analiza przemian podatku obrotowego jako najważniejszego podatku konsumpcyjnego na terytorium Słowacji aż do obecnych regulacji prawnych dotyczących podatku od wartości dodanej.
The author tried to point at the historical aspects of development of value added tax in Slo-vakia. Her aim was to analyze the formation and subsequent changes of turnover tax as the most important consumption-based tax. The historical development was accomplished by the present legal regulation of value added tax.
Opis
Słowa kluczowe
podatek od sprzedaży , podatek od wartości dodanej , turnover tax , value added tax
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 181–194