Repozytorium UR

Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pelczar, Roman
dc.date.accessioned 2016-11-18T09:43:49Z
dc.date.available 2016-11-18T09:43:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 343–357 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2094
dc.description.abstract W 1863 r. Kuria Biskupia w Tarnowie opublikowała dokument (instrukcję) adresowany do nauczycieli szkół parafialnych i trywialnych z terenu diecezji tarnowskiej pracujących na wsiach oraz w miasteczkach. Poruszono w nim kilka kwestii, a mianowicie: ogólne zasady zachowywania się nauczyciela; domowe i rodzinne życie nauczyciela; urzędowanie nauczyciela w szkole, kościele i zakrystii oraz funkcjonowanie w lokalnym środowisku. Instrukcja pozwala dokładnie odtworzyć życie codzienne oraz obowiązki szkolne nauczycieli pracujących w tych środowiskach społecznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In 1863 Bishop Curia in Tarnow published a document (instruction) addressed to teachers of parish and trivial schools in the area of the Tarnow diocese working in villages and towns. A few issues were discussed in it, namely general rules of teacher’s conduct; teacher’s domestic and family life; teacher’s work at schools in church and sacristy and functioning in local environment. This instruction allows to accurately recall everyday life and school responsibilities of teachers working in these social environments. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject diecezja tarnowska pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły ludowe pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły parafialne pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły trywialne pl_PL.UTF-8
dc.subject oświata wiejska pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele wiejskich szkół ludowych pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Tarnow diocese pl_PL.UTF-8
dc.subject folk schools pl_PL.UTF-8
dc.subject parish schools pl_PL.UTF-8
dc.subject trivial schools pl_PL.UTF-8
dc.subject rural education pl_PL.UTF-8
dc.subject teachers of rural folk schools pl_PL.UTF-8
dc.title Niektóre przestrogi dla nauczycieli, którzy oraz są organistami, kościelnymi (1863 r.). Źródło do dziejów oświaty galicyjskiej w okresie przed autonomią pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje