Repozytorium UR

Raporty Antoniego Józefa Jędrzejewicza o możliwościach i nadziejach Galicji w lecie 1848 r.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kovács, István
dc.date.accessioned 2016-11-18T08:54:05Z
dc.date.available 2016-11-18T08:54:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 1/2015, s. 295–308 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-231-0
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2091
dc.description.abstract Wydarzenia Wiosny Ludów budziły nadzieję na wskrzeszenie Polski zarówno w kręgach emigracyjnych, jak i pod zaborami, mniej w Królestwie Polskim, bardziej w Wielkim Księstwie Poznańskim, a szczególnie w Galicji, gdzie na mocy konstytucji ogłoszonej 25 kwietnia 1848 r. powstawały rady narodowe i gwardie narodowe. Właśnie z tego powodu Agencja Główna rozszerzyła swoją sieć agenturalną na Galicję. Od czerwca 1848 r. regularnie wysyłano raporty do Hotelu Lambert na temat sytuacji polityczno-społecznej w Galicji i szansy powodzenia działań konspiracyjnych. Szczególnie zasługuje na uwagę raport Antoniego Józefa Jędrzejewicza z dnia 29 lipca 1848 r. ze względu na trafną analizę sytuacji, pozbawioną złudzeń na zmiany w Galicji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The events of the Revolutions of 1848 brought hopes to revive Poland to both the immigration circles and in the annexed territories, to the lesser degree in the Polish Kingdom, more in the Great Duchy of Poznan and especially in Galicia, where due to the constitution announced on the 25th April 1848 national councils and home guards were established. It was precisely the reason why the Head Agency spread its network onto Galicia. Since June 1848 regular reports were sent to the Hotel Lambert on the political-social situation in Galicia and to chances of the conspiratorial actions to succeed. Special attention should be paid to the report by Antoni Jozef Jedrzejewicz from 29th July 1848 due to very accurate analysis of the situation deprived of illusions for changes in Galicia. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Wiosna Ludów pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject Agencja Główna pl_PL.UTF-8
dc.subject Hotel Lambert pl_PL.UTF-8
dc.subject Revolutions of 1848 pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject Head Agency pl_PL.UTF-8
dc.title Raporty Antoniego Józefa Jędrzejewicza o możliwościach i nadziejach Galicji w lecie 1848 r. pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje