Repozytorium UR

Mięso wieprzowe w zrównoważonej gospodarce żywnościowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mroczek, Janusz R.
dc.date.accessioned 2016-11-16T11:31:51Z
dc.date.available 2016-11-16T11:31:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 83–90 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2071
dc.description.abstract Podstawą zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialna produkcja i konsumpcja żywności. Mięso od najdawniejszych czasów traktowane jest jako pokarm prestiżowy, świadczący o dobrobycie i zamożności społeczeństwa. Wieprzowina ze względu na skład chemiczny, wartość odżywczą oraz zawartość pełnowartościowego białka o korzystnych dla organizmu proporcjach aminokwasów, pełni istotną rolę w gospodarce żywnościowej, jako surowiec dla przemysłu mięsnego. Intensywne technologie chowu świń niekorzystnie oddziaływają na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, będąc źródłem zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza, zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze globalnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Pork ranks among the most frequently consumed types of meat in Poland. For several years pork consumption rates have remained at a level of approx. 40 kilos per person. Because of its chemical composition, dietary value and the contents of complete protein with amino acids at proportions beneficial for human organism, pork holds an important place in food economics. Yet, industrial technologies employed in pig farming, contribute to serious water, soil and air pollution, adversely impacting the natural environment and sustainable development, both domestically and globally. Hence, it is necessary to look for pro-ecological solutions related to pig stock handling and feeding, in compliance with the principles of sustainable development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka żywnościowa pl_PL.UTF-8
dc.subject mięso wieprzowe pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject food economy pl_PL.UTF-8
dc.subject pork pl_PL.UTF-8
dc.title Mięso wieprzowe w zrównoważonej gospodarce żywnościowej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2015.19.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje