Repozytorium UR

Przykład aktywnego nauczania na przedmiocie „Filozofia przyrody” - projekt PASO („Pytaj – Aktywnie Szukaj Odpowiedzi”)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kostecka, Joanna
dc.contributor.author Mazur-Pączka, Anna
dc.date.accessioned 2016-11-16T11:25:16Z
dc.date.available 2016-11-16T11:25:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 75–82 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2070
dc.description.abstract W publikacji zaprezentowano autorski projekt PASO, wprowadzony do przedmiotu „Filozofia przyrody” dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekt ma aktywizować do zadawania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi w zakresie kierunków rozwoju cywilizacji oraz relacji człowiek – człowiek oraz człowiek – środowisko. Opracowanie prezentuje jego cel, etapy realizacji oraz metody ewaluacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents PASO, an original project introduced to the course of "Philosophy of Nature" for students of Renewable Energy and Waste Management at the University of Rzeszów. The project is to activate students to ask tough questions and seek answers regarding directions of the development of civilization and the relationship of man - man and man - nature. The paper presents its goal, strategies of implementation and evaluation methods. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject aktywne nauczanie pl_PL.UTF-8
dc.subject projekt PASO pl_PL.UTF-8
dc.subject active education pl_PL.UTF-8
dc.subject PASO project pl_PL.UTF-8
dc.title Przykład aktywnego nauczania na przedmiocie „Filozofia przyrody” - projekt PASO („Pytaj – Aktywnie Szukaj Odpowiedzi”) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2015.19.9


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje