Repozytorium UR

Analiza efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni w Woli Dalszej k/Łańcuta

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koc-Jurczyk, Justyna
dc.contributor.author Jurczyk, Łukasz
dc.date.accessioned 2016-11-16T10:45:38Z
dc.date.available 2016-11-16T10:45:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 61–68 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2068
dc.description.abstract Celem pracy była analiza efektywności oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej k/Łańcuta. Ocenę efektywności oczyszczania ścieków oparto na wielkości redukcji wybranych wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, azotu ogólnego i amonowego, fosforu ogólnego i zawiesiny ogólnej. Oczyszczalnia uzyskała bardzo dobre wyniki w oczyszczaniu ścieków, które zgodne są z dopuszczalnymi wartościami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 oraz z pozwoleniem wodnoprawnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this study was an evaluation of functioning municipal wastewater treatment plant for Lancut town (Poland, subcarpathian province). The assessment of operational efficiency has been based on the reduction of chosen pollution indexes, such as: the BOD5, COD, total suspended solids, total nitrogen and phosphorus in outflow. Studies carried out between 2004 and 2011 have revealed excellent treatment performance, which complies to local law regulations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject ścieki komunalne pl_PL.UTF-8
dc.subject oczyszczalnia pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźniki zanieczyszczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject municipal wastewater pl_PL.UTF-8
dc.subject wastewater treatment plant pl_PL.UTF-8
dc.subject pollution index pl_PL.UTF-8
dc.title Analiza efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w oczyszczalni w Woli Dalszej k/Łańcuta pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2015.19.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje