Repozytorium UR

Vocal expression in early year education: a didactic experience with the students of University of Zaragoza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nadal Garcia, Iciar
dc.contributor.author López Casanova, Belén
dc.date.accessioned 2016-10-20T12:09:38Z
dc.date.available 2016-10-20T12:09:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 292–299 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1953
dc.description.abstract This project is about an educational intervention with the early year student teachers in the University of Zaragoza. Through the voice and songs we find tools to develop different learning in a global and interdisciplinary way. New strategies are established to develop competence for learning acquisition using active and collaborative methodologies and taking in account the diversity of the students. In the process of this study participate students trained to be Early year teachers and professors from different areas in the Education faculty of the University of Zaragoza (Spain). The song will be used to stimulate emotions, develop sensibility, memory and imagination. Our principal objective with the course „Musical expression development” will be to transmit the 3rd year students the importance of the voice and songs as a way of expression in the learning process through a global and interdisciplinary approach. The results show the students lack of music knowledge, the importance of a good material selection and the change on the participant attitudes when they understand this process, as a positive experience. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł ten prezentuje edukacyjny eksperyment zrealizowany ze studentami Uniwersytetu w Saragossie. Muzyka stanowi narzędzie do rozwijania różnych typów uczenia się w sposób ogólny i interdyscyplinarny. Biorąc pod uwagę różnorodność studentów, ustanowiono nowe strategie dla rozwijania umiejętności uczenia się, używając metodologii współpracy. W badaniu brali udział studenci kierunku edukacji wczesnoszkolnej oraz profesorowie różnych dziedzin edukacji, pracujący na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). Muzyka została użyta, aby stymulować emocje, rozwinąć wrażliwość, pamięć i wyobraźnię. Głównym celem było uświadomienie studentom, jak ważne są głos i muzyka jako drogi ekspresji w procesie uczenia w ujęciu ogólnym i interdyscyplinarnym. Wyniki ukazują braki w wiedzy studentów w zakresie muzyki, a także przybliżają zmiany w podejściu uczestników do projektu, gdy zrozumieli, na czym on polega. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject vocal expression pl_PL.UTF-8
dc.subject song pl_PL.UTF-8
dc.subject early year education pl_PL.UTF-8
dc.subject interdisciplinary pl_PL.UTF-8
dc.subject ekspresja wokalna pl_PL.UTF-8
dc.subject muzyka pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja wczesnoszkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject interdyscyplinarność pl_PL.UTF-8
dc.title Vocal expression in early year education: a didactic experience with the students of University of Zaragoza pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Wokalna ekspresja we wczesnych latach nauczania: dydaktyczny eksperyment z udziałem studentów Uniwersytetu w Saragossie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje