Repozytorium UR

Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Englert-Bator, Anna
dc.contributor.author Wołopiuk-Ochocińska, Anna
dc.date.accessioned 2016-10-20T10:57:53Z
dc.date.available 2016-10-20T10:57:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 269–277 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1951
dc.description.abstract Artykuł przedstawia istotne zmiany w funkcjonowaniu nowoczesnych uczelni wyższych w zakresie zarządzania potencjałem pracowników. Ponadto wskazuje na konieczność wszechstronnego rozwoju pracowników dydaktycznych jako istotnego zasobu stanowiącego o przewadze konkurencyjnej uniwersytetów. Autorki artykułu rozważają potrzebę wspierania kompetencji interpersonalnych nauczycieli i rozwijania ich wiedzy w zakresie psychologii i pedagogiki wychowania i nauczania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article was to introduce changes in the functioning of modern universities in the field of management of employee’s potential. Furthermore, it indicates the necessity for comprehensive development of teachers as an essential resource constituting a competitive advantage of universities. The authors of the article discuss the need to support teachers' interpersonal competencies and to develop their knowledge in the field of psychology and pedagogy of education and teaching. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka szkół wyższych pl_PL.UTF-8
dc.subject potencjał dydaktyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject uniwersytet przedsiębiorczy pl_PL.UTF-8
dc.subject management pl_PL.UTF-8
dc.subject didactics at higher education institutions pl_PL.UTF-8
dc.subject didactic potential pl_PL.UTF-8
dc.subject entrepreneurial university pl_PL.UTF-8
dc.title Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Management of academic teachers’ didactic potential as a challenge of modern universities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje