Repozytorium UR

Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garbarz, Andrzej
dc.date.accessioned 2016-10-19T11:04:48Z
dc.date.available 2016-10-19T11:04:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 102–110 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-253-2
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1940
dc.description.abstract W prezentowanym tekście skoncentrowano się na fenomenie sumienia, jego interpretacji i kształtowaniu się. Podjęto kwestię znaczenia relacji osobowych w rozwoju sumienia. Zwrócono uwagę na związki sumienia z prawem i tradycją. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article special attention was paid to phenomenon of conscience, its interpretation and process of creating. Meaning of personal relations in conscience development was accented. The author tried to accent the connection between conscience, law and tradition. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sumienie pl_PL.UTF-8
dc.subject relacje osobowe pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo pl_PL.UTF-8
dc.subject tradycja pl_PL.UTF-8
dc.subject roztropność pl_PL.UTF-8
dc.subject conscience pl_PL.UTF-8
dc.subject personal relations pl_PL.UTF-8
dc.subject law pl_PL.UTF-8
dc.subject tradition pl_PL.UTF-8
dc.subject prudence pl_PL.UTF-8
dc.title Sumienie jako kategoria transcendentnego wychowania pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Conscience as a category of transcendent upbringing pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2015.3.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje