Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kawiorski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W procesie rozumienia tekstu ważną rolę spełnia tzw. „domysł językowy” czyli wnioskowanie. Wzbogaca ono recepcję tekstu o dodatkowe informacje wydobyte z zasobów pamięci długotrwałej czytelnika. O przyswajaniu tekstu na dwóch poziomach – słownym i obrazowym mówi teoria podwójnego kodowania A. Paivio. Według niej pobudzenie reprezentacji obecnych w pamięci jednego rodzaju uaktywnia reprezentacje w pamięci drugiego rodzaju. Połączenie informacji werbalnych z wizualnymi wzmacnia przekaz informacyjny i ułatwia zrozumienie.
Opis
Słowa kluczowe
czytanie , kognitywizm , teoria podwójnego kodowania , Allan Paivio
Cytowanie