Repozytorium UR

Беседы с Алексеем Федоровичем Лосевым

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Шестаков, Вячеслав П.
dc.date.accessioned 2016-08-25T07:38:20Z
dc.date.available 2016-08-25T07:38:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 403–416 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1642-1248
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1802
dc.description.abstract Autor w formie wspomnienia o przyjacielu prezentuje postać i dokonania rosyjskiego filozofa, znawcy antyku i muzykologa Aleksjeja Fiodorowicza Łosiewa (1893–1988). Pisze o ich spotkaniu i pierwszych latach przyjaźni, wspólnych dyskusjach filozoficznych i współpracy naukowej. Przywiązuje dużą uwagę do samej prezentacji osoby filozofa, jego kolejach losu, zainteresowaniach a także jego miłości do książek i gromadzonej biblioteki. A.F. Łosiew w jego opinii to jeden z ostatnich przedstawicieli tzw. srebrnego wieku kultury rosyjskiej. Nazwisko Łosiewa widzi on obok takich rosyjskich myślicieli jak Władimir Sołowiew (+1900), Sergiej Bułhakow (+1944), Mikołaj Bierdiajew (+1948). We wspomnieniach zostaje przekazana atmosfera intelektualna oraz towarzyska w rosyjskich kręgach akademickich w czasach stalinizmu. Autor pisze także o powodach ochłodzenia ich wzajemnych kontaktów oraz zerwaniu łączących ich więzi intelektualnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author depicts the character and the achievements of the Russian philosopher, scholar on antiquity and musicologist Aleksei Fedorovich Losev (1893–1988) in the form of the reminiscences about a friend. He writes about their acquaintance and first years of their friendship, common philosophical discussions and scientific cooperation. He pays special attention to the presentation of the personality of the philosopher, his turns of fate, his interests and his book addiction and his library. In his opinion A.F. Losev is the last representative of the era of so called Silver Age of Russian culture. The name of Losev is located in the same row as the names of such Russian thinkers as Vladimir Solovyov (+ 1900), Sergiej Bulhakov (+1944), Nikolai Berdyaev (+1948). The reminiscences show us the intellectual and friendly ambience in the Russian academic circles during the times of Stalinism. The author also writes about the reasons of cooling down the mutual contacts and break-off of their intellectual bonds. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject antyk pl_PL.UTF-8
dc.subject odrodzenie pl_PL.UTF-8
dc.subject filozofia pl_PL.UTF-8
dc.subject historia pl_PL.UTF-8
dc.subject przyjaźń pl_PL.UTF-8
dc.subject książka pl_PL.UTF-8
dc.subject античность pl_PL.UTF-8
dc.subject возрождeние pl_PL.UTF-8
dc.subject философия pl_PL.UTF-8
dc.subject история pl_PL.UTF-8
dc.subject дружба pl_PL.UTF-8
dc.subject книга pl_PL.UTF-8
dc.subject antiquity pl_PL.UTF-8
dc.subject renaissance pl_PL.UTF-8
dc.subject philosophy pl_PL.UTF-8
dc.subject history pl_PL.UTF-8
dc.subject friendship pl_PL.UTF-8
dc.subject book pl_PL.UTF-8
dc.title Беседы с Алексеем Федоровичем Лосевым pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Rozmowy z Aleksym Fiodorowiczem Łosiewem pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sofia.2015.15.40


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje