E-podręczniki w nauczaniu matematyki

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Falkiewicz, Ewa
Maj, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania e-podręczników w nauczaniu matematyki na różnych poziomach kształcenia. Rozważono pytania: czy uczniowie chętnie używają e-podręczników i jakie korzyści im to przynosi.
The use of e-books in teaching mathematics on different levels of education is presented. The questions: wheather pupils like using e-books and what profits it gives them are considered.
Opis
Słowa kluczowe
e-podręczniki , matematyka , e-books , mathematics
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 11 (2016), s. 70–75