Repozytorium UR

Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Michał Gabriel
dc.date.accessioned 2016-07-06T08:09:15Z
dc.date.available 2016-07-06T08:09:15Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 9-27 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1689
dc.description Treść tego artykułu została wygłoszona 26 listopada 2015 r. w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Vadima Getmana z okazji nadania jego autorowi godności „doktora honoris causa”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wnioskowanie autora jest wyprowadzane z założenia, że pierwotne siły motoryczne rozwoju tkwią w wielosferycznym bycie ludzkim, jego dwoistej racjonalnej i emocjonalnej, ograniczonej poznawczo, informacyjnie i emocjonalnie psychice. Z tego założenia wyprowadza ośmiosferyczny model analityczny procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Na jego podstawie identyfikuje główne przyczyny i przejawy globalnych zagrożeń rozwojowych. Na ich tle analizuje wewnętrzne zagrożenia rozwojowe Ukrainy, zwłaszcza te endogeniczne i strukturalne. W części wnioskowej odpowiada na pytanie, co można byłoby robić, aby przejść do trwałego rozwoju w Ukrainie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Conclusions of the author are derived from the assumption that the primary driving forces of development are in multi-spheres of a human being, in its both rational and emotional nature, with cognitive, emotional boundaries, and with limited information. Basing on this assumption, the author proposes the eight-dimensional analytical model of socio-economic processes. He identifies therefore the sources and outcomes of global development threats. He undertakes the analysis of internal, particularly endogenous and structural, development threats in Ukraine. As a result he answers the question what can be done to initiate the permanent development of Ukraine. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject rozwój zintegrowany pl_PL.UTF-8
dc.subject holistyczna modernizacja kapitału ludzkiego pl_PL.UTF-8
dc.subject integrated development pl_PL.UTF-8
dc.subject holistic modernization of human capital pl_PL.UTF-8
dc.title Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2016.2.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje