Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych

Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wnioskowanie autora jest wyprowadzane z założenia, że pierwotne siły motoryczne rozwoju tkwią w wielosferycznym bycie ludzkim, jego dwoistej racjonalnej i emocjonalnej, ograniczonej poznawczo, informacyjnie i emocjonalnie psychice. Z tego założenia wyprowadza ośmiosferyczny model analityczny procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego. Na jego podstawie identyfikuje główne przyczyny i przejawy globalnych zagrożeń rozwojowych. Na ich tle analizuje wewnętrzne zagrożenia rozwojowe Ukrainy, zwłaszcza te endogeniczne i strukturalne. W części wnioskowej odpowiada na pytanie, co można byłoby robić, aby przejść do trwałego rozwoju w Ukrainie.
Conclusions of the author are derived from the assumption that the primary driving forces of development are in multi-spheres of a human being, in its both rational and emotional nature, with cognitive, emotional boundaries, and with limited information. Basing on this assumption, the author proposes the eight-dimensional analytical model of socio-economic processes. He identifies therefore the sources and outcomes of global development threats. He undertakes the analysis of internal, particularly endogenous and structural, development threats in Ukraine. As a result he answers the question what can be done to initiate the permanent development of Ukraine.
Opis
Treść tego artykułu została wygłoszona 26 listopada 2015 r. w Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym im. Vadima Getmana z okazji nadania jego autorowi godności „doktora honoris causa”.
Słowa kluczowe
rozwój zintegrowany , holistyczna modernizacja kapitału ludzkiego , integrated development , holistic modernization of human capital
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 9-27