Repozytorium UR

SaaS – poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wyskwarski, Marcin
dc.date.accessioned 2016-05-06T12:12:54Z
dc.date.available 2016-05-06T12:12:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 409-418 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1579
dc.description.abstract Nieustanny rozwój technologii informacyjnych, tańszy i łatwiejszy dostęp do Internetu, szukanie oszczędności oraz koncentracja na podstawowych procesach przedsiębiorstwa sprawia, że wzrasta popularność outsourcingu rozwiązań informatycznych. Od pewnego czasu przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z aplikacji dostarczanych w ramach modelu SaaS (ang. Software as a Service). Celem artykułu jest analiza wybranych zagadnień związanych z poziomem jakości usług dostarczanych w modelu SaaS na przykładzie aplikacji przeznaczonych do wystawiania faktur z punktu widzenia małych przedsiębiorstw. Stosownie do przyjętego celu została ustalona struktura artykułu. Punkt pierwszy zawiera podstawowe informacje dotyczące modelu SaaS, jego wady i zalety z punktu widzenia użytkownika. W punkcie drugim przedstawiono najważniejsze informacje na temat tzw. gwarancji jakości świadczonych usług (ang. Service Level Agreements – SLA). Przedstawiona została m.in. klasyfikacja SLA zaproponowana przez ASP Industry Consortium. Ostatnia cześć artykułu porusza aspekty prawne dotyczące usług oferowanych w modelu SaaS. Wymienione zostały także czynniki, które mogą mieć wpływ na jakość aplikacji z punktu widzenia użytkownika. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of information technologies, cheaper and easier access to the Internet, the search for savings and focusing on basic enterprise’s processes enhances the popularity of outsourcing IT solutions. For some time enterprises have had the possibility of using applications in the SaaS model (Software as a Service). The main aim of the article is to analize chosen issues about the quality of services in the SaaS model related to invoicing applications from the point of view of small enterprises. The first part of the article contains general info on SaaS model, its pros and cons in the users’ point of view. The second part contains general info on SLA (Service Level Agreements). It contains classification of SLA proposed by the ASP Industry Consortium. The concluding part refers to the legal aspects of services offered and factors which may have influence on the quality from the users’ point of view. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject SaaS pl_PL.UTF-8
dc.subject przetwarzanie w chmurze pl_PL.UTF-8
dc.subject SLA pl_PL.UTF-8
dc.subject fakturowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject cloud computing pl_PL.UTF-8
dc.subject invoicing pl_PL.UTF-8
dc.title SaaS – poziom jakości usług z punktu widzenia małych przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.35


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje