Repozytorium UR

E-commerce a wielokanałowa strategia marketingowa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rybak, Anna
dc.date.accessioned 2016-05-05T09:18:49Z
dc.date.available 2016-05-05T09:18:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 166-176 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1559
dc.description.abstract Tematem artykułu jest przestawienie roli, jaką pełni wielokanałowa strategia marketingowa w przedsiębiorstwie. Prowadzenie elastycznych działań marketingowych przez przedsiębiorstwa w zależności od kanałów dystrybucji (offline, online i mobile), pozwala na lepsze dopasowanie oferty i produktu do potrzeb klienta. System Closed Loop Marketing (CLM) został stworzony do optymalizacji działań marketingowych dzięki analizie interakcji między przedsiębiorstwem i klientem. Umiejętne wdrożenie wielokanałowej strategii marketingowej do przedsiębiorstwa i połączenie wszystkich jej elementów w spójną całość jest czynnikiem sukcesu. Badania literaturowe przedstawione w artykule, ułatwią podejmowanie przez menadżerów decyzji dotyczących prowadzenia działań marketingowych na rynku e-commerce. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this paper is to shed light on the role of multi-channel marketing strategy in the firm. The practice of conducting flexible marketing activities in keeping with the distribution channels used – offline, online and mobile – allows firms to better match their offers to customer needs. The closed-loop marketing (CLM) system was designed for optimization of marketing activities through analysis of the interaction between the company and the customer. Skillful implementation of multi-channel marketing strategy for the company and the combination of all its elements into a coherent whole is a factor of success. The research literature presented in this paper will help CMOs to take certain decisions relating to marketing activities on the e-commerce market. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject e-commerce pl_PL.UTF-8
dc.subject wielokanałowa strategia marketingowa pl_PL.UTF-8
dc.subject system CLM pl_PL.UTF-8
dc.subject multi-channel marketing strategy pl_PL.UTF-8
dc.subject CLM-System pl_PL.UTF-8
dc.title E-commerce a wielokanałowa strategia marketingowa pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2015.4.2.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje